Posts Tagged ‘cielo’

IV [ orígens / orígenes ]

Martes, Noviembre 2nd, 2010

“El poeta sols demana ficar el cap en el cel. És el lògic qui intenta ficar el cel en el seu cap. I és el seu cap el que es xapa”. G. K. CHESTERTON

IV  [ orígens / orígenes ]

Saps que si alces els ulls

i fiques el cap dins la nit,

des d´allà dalt et contempla

tot un univers

de mirades perdudes.

.  .  .     .  .  .

“El poeta sólo pide meter la cabeza en el cielo. Es el lógico el que intenta meter el cielo en su cabeza. Y es su cabeza la que se parte”. G. K. CHESTERTON

Sabes que si alzas los ojos

y metes la cabeza en la noche,

desde lo alto te contempla

todo un universo

de miradas perdidas.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira