Posts Tagged ‘territori’

Micropobles

Sábado, Febrero 20th, 2016

L’Observatori del Paisatge de Catalunya està organitzant la jornada “Els Micropobles: paisatge, urbanisme i identitat territorial”, amb la col·laboració de l’Associació de Micropobles de Catalunya, que tindrà lloc a Sant Miquel de Campmajor, el dia 15 d’abril de 2016.
Massa sovint, el debat sobre els micropobles gira a l’entorn de si han de mantenir la seva autonomia política o sobre les dinàmiques de despoblament que han patit en les darreres dècades, tot oblidant-ne altres dimensions fonamentals, com ara el seu paper en la vertebració del territori i en la preservació de paisatges de gran qualitat. O el fet d’haver esdevingut autèntics laboratoris de noves formes de vida i de govern del territori, així com impulsors d’estratègies innovadores de desenvolupament local, sovint acompanyades de nous models energètics.
Amb aquesta jornada, l’Observatori vol debatre aquests aspectes i posar sobre la taula com abordar el futur dels micropobles tot incidint d’una manera especial en la preservació de la seva identitat, plasmada en un paisatge determinat. Aquests espais de vida social i col·lectiva connecten perfectament amb l’eix de reflexió i actuació ‘Viure i produir en un entorn de qualitat’, un dels deu del full de ruta CATPAISATGE 2020, de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.
La inscripció és gratuïta però obligatòria. Es pot consultar el programa i emplenar el formulari d’inscripció a la pàgina de l’Observatori.
. . .
Text: Joan Nogué, Director de L’Observatori del Paisatge de Catalunya

Notícies de l’Observatori

Lunes, Septiembre 29th, 2014

Paisatge, patrimoni i aigua
L’aigua ha estat històricament un dels principals elements vertebradors i articuladors del paisatge a les nostres latituds. L’ocupació mil·lenària del territori per part de les societats humanes que s’hi han establert s’explica en bona mesura per l’aigua, ja sigui en forma de déus, de fonts, de rius i rieres o d’estanys i estanyols. És per això que, avui, es fa difícil parlar del paisatge sense associar-lo a l’aigua i al patrimoni que ha sorgit al seu voltant.
Els propers dies 16 i 17 d’octubre se celebrarà el seminari internacional i interdisciplinari Paisatge, patrimoni i aigua: la memòria del territori al Museu del Ter, a Manlleu. El seminari, patrocinat per Aigües Ter Llobregat, està organitzat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya amb la col·laboració del Museu del Ter.
La inscripció, que val 15 euros i inclou el dinar del primer dia, es pot fer al telèfon 972 273 564 així com a observatori@catpaisatge.net
Podeu consultar el programa a la pàgina www.catpaisatge.net/cat/jornades_aigua.php

Planificació del paisatge en l’àmbit local a Europa
El creixent interès del món local pel paisatge ha impulsat a l’Observatori del Paisatge, amb la col·laboració del Ministeri de Turisme i Medi Ambient del Govern d’Andorra, a realitzar l’estudi “La planificació del paisatge en l’àmbit local a Europa. Els casos d’Alemanya, França, Països Baixos, Regne Unit, Suïssa i la regió de Valònia, a Bèlgica”. El pot consultar aquí: http://www.catpaisatge.net/cat/monlocal_doc.php
Quines eines existeixen arreu d’Europa per integrar el paisatge a l’escala local? Com es vinculen i articulen aquestes eines amb el planejament local? Quin abast i efectivitat tenen? Quin paper hi juga la societat civil? Amb aquestes preguntes, el document aspira a contribuir al debat sobre com el món local pot abordar el paisatge a partir de l’exploració de les principals experiències europees.
. . .
Text: Joan Nogué, director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

Convocatòria

Miércoles, Abril 17th, 2013

Volem donar la màxima difusió al curs que ha programat el Col·legi Oficial de Geògrafs de les Illes Balears. S’inscriu en el marc de les noves Tecnologies de la Informació Geogràfica, i aquest any té com a matèria els Sistemes d’Informació Geogràfica i la cartografia digital amb el programa Quantum GIS. Quantum GIS s’ha consagrat com el programa no comercial d’elaboració de mapes a partir de l’anàlisi de dades geogràfiques (vectorial i raster).

El curs no té requeriments de coneixements previs en el maneig de programes de cartografia i SIG, i capacitarà l’alumne a fer anàlisis de dades espacials i a elaborar-ne cartografia temàtica. Per això, el curs s’adreça als interessats en la mapificació i el maneig de dades geogràfiques d’interès ambiental i/o territorial: geògrafs, biòlegs, ambientòlegs, arquitectes, economistes, enginyers o dissenyadors gràfics, però també als estudiants universitaris interessats en la cartografia digital i els SIG.

Per matricular-se cal omplir el full d’inscripció i enviar-lo a baleares@geografos.org, una vegada s’hagi fet l’ingrés de la matrícula.

El preu del curs és el següent:

40 € per a geògrafs col·legiats o precol·legiats, persones en situació d’atur, estudiants universitaris de la UIB, socis de la Societat d’Observadors Meteorològics de les Illes Balears (SOMIB) i socis de la Societat d’Educadors Ambientals de les Illes Balears (SBEA).

70 € per a la resta d’interessats.

Dies: 6, 7, 13, 14 i 15 de maig de 2013 (de 16.00 a 20.00 hores).

Lloc: Seu del Col·legi Oficial de Geògrafs a Palma (Carrer de la Riera, 5A, 2n-3a).

Nombre total d’hores del curs: 20

El Col·legi Oficial de Geògrafs emet el corresponent certificat d’assistència i aptitud, amb especificació del nombre d’hores. S’han sol·licitat 2 crèdits de lliure configuració de la Universitat de les Illes Balears.

A la web del Col·legi de Geògrafs trobareu tota la informació sobre aquest curs, així com el full d’inscripció (Word): http://illesbalears.geografos.org/
. . .
Text: Col·legi Oficial de Geògrafs de les Illes Balears

Convocatòria

Miércoles, Julio 20th, 2011

Convocatória
L´Observatori del Paisatge de Catalunya ha obert el període d´inscripció per a tots aquells que estiguin interessats en assistir al seminari internacional “Reptes en la cartografia del paisatge: dinàmiques territorials i valors intangibles”, que se celebrarà a Tortosa els dies 29 i 30 de setembre.
La cartografia del paisatge està obrint nous horitzons amb autèntics reptes de futur a tot Europa. Sense anar gaire lluny, l’elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya ha representat un gran esforç d’innovació i d’imaginació a l’hora d’inventariar, interpretar i representar cartogràficament elements, valors i dinàmiques dels paisatges, o a l’hora de plasmar en un mapa objectius de qualitat paisatgística.
En aquest context el seminari intentarà respondre diverses qüestions, com ara: com cartografiar –si això és possible- els valors intangibles del paisatge? Poden representar-se o simbolitzar-se aquells valors vinculats a la percepció sensorial –no només visual- i a l’experiència emocional que un subjecte té d’un paisatge determinat? Com plasmar les canviants i rapidíssimes dinàmiques pròpies de les perifèries urbanes? Com identificar i explicar a través de la cartografia les noves identitats paisatgístiques que emergeixen en determinats territoris? Com es poden cartografiar les aspiracions d’una població per a un determinat paisatge?
El programa del Seminari i la informació relativa a la seva inscripció es poden consultar des del web:
http://www.catpaisatge.net/cat/jornades_cartografia.php
. . .
Text: Observatori del Paisatge de Catalunya

Premi Territori de l´SCOT

Martes, Marzo 29th, 2011

La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ha concedit el Premi Territori al Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines, elaborat per l’Observatori del Paisatge. El premi s’entregarà pels volts de Sant Jordi en un acte solemne organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans.
Els catàlegs de paisatge es conceben normativament com les eines per a l’ordenació i la gestió del paisatge des de la perspectiva del planejament territorial. En el cas de les comarques gironines, la Generalitat el va aprovar definitivament el 23 de novembre de 2010 -és el quart dels set que està elaborant l’Observatori del Paisatge i que corresponen als àmbits dels plans territorials parcials-. El seu contingut es pot consultar íntegrament al web de l’Observatori:
http://www.catpaisatge.net/cat/cataleg_presentats_cg.php
Per a l’elaboració del Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines, l’Observatori ha comptat amb el coneixement i l’experiència del Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP) de la Universitat de Girona, del Centre de Recerca i Projectes de Paisatge (CRPPb de la Universitat Politècnica de Catalunya), i de l’equip X3 Estudis Ambientals. Volem agrair de manera especial la complicitat i la col·laboració desinteressada de moltes entitats i persones del territori, coneixedores i amants del seu paisatge.
El guardó que acabem de rebre ens anima a seguir treballant amb la il·lusió i l’ímpetu renovats.
. . .
Text: Joan Nogué, Director de l´Observatori del Paisatge de Catalunya.

Les arrels filogenètiques del paisatge

Martes, Enero 18th, 2011

Introducció

Per parlar de paisatge hem d’entendre que hi ha un territori físic i un fet que transcendeix l’objecte material i que provoca una emoció a les persones de sensibilitat desenvolupada. És a dir, el paisatge no existeix, és una il·lusió que no sempre es gaudeix, tal i com queda descrit a les Elegies de Chu (cant IX, poemes entre els segles V i III a.d.C.), comentades per Berque (2009). Aquesta manera de pensar s’anticipa a l’estètica kantiana i és comuna en el món de l’art.

Però no tothom queda satisfet reduint la idea de paisatge al fet emocional i sovint s’entén el paisatge com a una percepció humana, no necessàriament artística ni necessàriament culta. Díaz Pineda i González Bernáldez (1981) parlen d’una percepció plurisensorial d’un sistema de relacions ecològiques en sentit ampli. La idea de percepció és un concepte interfase entre els components físics i els culturals, una frontissa entre les variables físiques de la geografia o l’ecologia i l’antropologia cultural (González Bernaldez 1985). La concepció pròpia del racionalisme científic està absenta de valors ètics i estètics, però, en entrar en els camps de relació entre l’home i el territori o entre l’home i l’ecoesfera, entrem dins l’espai frontissa, amb un sistema de valors que, des de la visió ètica, ens condueixen a la ètica ambiental i des de la visió estètica, ens condueixen al paisatge.

La Carta Europea del Paisatge (2000) defineix el paisatge com “qualsevol part del territori tal com ho percep la població, amb un caràcter que és el resultat de l’acció i de la interacció de factors naturals i / o humans”. Aquesta definició no és útil perquè, pel Consell d’Europa, paisatge ho és tot, qualsevol part i qualsevol percepció.

Sense renunciar a la admiració per González Bernáldez ni al reconeixement al Consell d’Europa, una posició pròpia de professor de facultat de ciències seria la de considerar que no és necessari el concepte de paisatge, n’hi hauria prou amb la regió i el territori; en canvi, quan s’imparteix docència com a professor de disseny del paisatge, s’ha d’afegir el component emocional en el projecte, a més dels aspectes pròpiament tècnics. Per tant, estem més al costat de la comprensió artística i kantiana del paisatge a l’hora de dissenyar i al costat del territori a l’hora de fer ciència, tot i acceptant aquests espais frontera.

(más…)

L´estètica del paisatge

Viernes, Agosto 13th, 2010

“Només si pensam de tal manera que art i filosofia interactuin, podrem enfocar els paisatges de l´ànima i l´ànima dels paisatges”. (R. Milani).

Literatura, filosofia, art, jardineria i arquitectura són els eixos d´aquest llibre per arribar, a través de la història de la cultura, a construir l´estètica del paisatge. El text s´elabora a base de preguntes i respostes que Milani va analitzant de la mà de diversos autors.

És el paisatge, tal com afirma G. Carchia un enigma? Existeix un sentiment autèntic de la natura i el paisatge? A quin paisatge he de fer referència perquè jo pugui pensar que és el vertader, després de les tansformacions duites a terme per l´home i pels desastres naturals? Existeix una estètica del paisatge i quan ha sorgit? Què és el paisatge?

El paisatge no és la natura ni s´exahureix en el territori perquè, mentre que el territori és una expressió geogràfica, política i social, el paisatge conserva significats simbòlics i afectius.

El paisatge és una forma espiritual que uneix visió i creativitat perquè cada mirada crea un “paisatge ideal”.

El paisatge supera el panorama d´elements individuals per convertir-se en una totalitat d´emocions i sentiments que ens envolta i ens penetra.

A un dels darrers articles parlavem del terme “cultures paisatgeres” de Berque. Sembla ser que Raffaele Milani no està del tot d´acord en considerar necessari el fet que una cultura, per ser paisatgera, hagi de tenir una paraula per designar el paisatge. Ell dóna suport a Roger quan fa la crítica a Berque i el qualifica  d´excessivament obsessionat amb el lèxic. Pensam que és un tema més de reflexió: la importància de la paraula en els nostres descobriments. El llenguatge és, entre altres coses, els que ens humanitza i tot el nostre pensament s´estructura, principalment, amb paraules…

RAFFAELE MILANI. El arte del paisaje. Edición de Federico López Silvestre. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid 2007.

.   .   .

Text: Maria Àngels Moyà