Posts Tagged ‘tiempo’

X [ Orígens / Orígenes ]

Viernes, Noviembre 19th, 2010

“Qualsevol tecnologia avançada és indistingible de la màgia”. ARTHUR C. CLARK

Temps convertit en espai.

Espai transformat en temps.

Veritats absolutes diluïdes

entre el teixit relatiu del cosmos.

.  .  .

“Cualquier tecnología avanzada es indistinguible de la magia”. ARTHUR C. CLARK

Tiempo convertido en espacio.

Espacio transformado en tiempo.

Verdades absolutas diluidas

entre el tejido relativo del cosmos.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira

VII [ Orígens / Orígenes ]

Domingo, Noviembre 7th, 2010

“El nostre Univers és simplement una d´aquelles coses que ocorren de tant en tant”. EDWARD TRYON

El fred de cada pedra

amaga el primer foc.

Rastres d´incandescència

escriuen històries perdudes

en la memòria del temps.

.  .  .

“Nuestro Universo es simplemente una de aquellas cosas que ocurren de vez en cuando”. EDWARD TRYON

El frío de cada piedra

esconde el primer fuego.

Rastros de incandescencia

escriben historias perdidas

en la memoria del tiempo.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira

V [ Orígens / Orígenes ]

Martes, Noviembre 2nd, 2010

“L´experiència més bella que podem tenir és la del misteri”. ALBERT EINSTEIN
v orígenes/orígens

Després de recórrer

camins infinits

perdut en el temps,

punt de llum

entre punts de llum,

podràs traçar el mapa

de la teva efímera existència.

.  .  .     .  .  .

“La experiencia más bella que podemos tener es la del misterio”. ALBERT EINSTEIN

Tras recorrer

caminos infinitos

perdido en el tiempo,

punto de luz

entre puntos de luz,

podrás trazar el mapa

de tu efímera existencia.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira