Posts Tagged ‘Universo’

IX [ Orígens / Orígenes ]

Domingo, Noviembre 7th, 2010

“No pot sortir res del no-res”. LUCRECI

Minúscula,

tal com era l´Univers

quan no superava

el tamany d´un electró.

.  .  .

“No puede salir nada de la nada”. LUCRECIO

Minúscula,

tal como era el Universo

cuando no superaba

el tamaño de un electrón.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira

VIII [ Orígens / Orígenes ]

Domingo, Noviembre 7th, 2010

“És intolerable la idea de que l´home i la resta d´éssers estiguin condemnats a una completa aniquilació després d´aquest lent progrés continuat”. CHARLES DARWIN

Ecos d´un origen

silenciós, llunyà,

ens arribaran

tard i en diferit.

Vivim el present

entre la incertesa

d´un futur desconegut

i la ignorància

d´un passat inabastable.

.  .  .

“Es intolerable la idea de que el hombre y el resto de los seres estén condenados a una completa aniquilación después de este lento progreso continuado”. CHARLES DARWIN

Ecos de un origen

silencioso, lejano,

nos llegarán

tarde y en diferido.

Vivimos el presente

entre la incertidumbre

de un futuro desconocido

y la ignorancia de un pasado inalcanzable.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira

IV [ orígens / orígenes ]

Martes, Noviembre 2nd, 2010

“El poeta sols demana ficar el cap en el cel. És el lògic qui intenta ficar el cel en el seu cap. I és el seu cap el que es xapa”. G. K. CHESTERTON

IV  [ orígens / orígenes ]

Saps que si alces els ulls

i fiques el cap dins la nit,

des d´allà dalt et contempla

tot un univers

de mirades perdudes.

.  .  .     .  .  .

“El poeta sólo pide meter la cabeza en el cielo. Es el lógico el que intenta meter el cielo en su cabeza. Y es su cabeza la que se parte”. G. K. CHESTERTON

Sabes que si alzas los ojos

y metes la cabeza en la noche,

desde lo alto te contempla

todo un universo

de miradas perdidas.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira

III [ orígens / orígenes ]

Martes, Noviembre 2nd, 2010

“Dins cada forat negre que colapsa poden trobar-se les llavors d´un nou univers en expansió”. SIR MARTIN REES

La impossibilitat d´anar a

L´ORIGEN

del que sabem infinit,

ENS MOU

a posar límits,

a traçar segments,

a tancar els ulls.

Un gra d´arena

amaga l´oceà

i un punt de llum,

tot un cel estelat.

.  .  .    .  .  .

“Dentro de cada agujero negro que colapsa pueden encontrarse las semillas de un nuevo universo en expansión”. SIR

MARTIN REES

La imposibilidad de llegar al

ORIGEN

de lo que sabemos infinito,

NOS MUEVE

a poner límites,

a trazar segmentos,

a cerrar los ojos.

Un grano de arena

esconde el océano

y un punto de luz

todo un cielo estrellado.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira

I [ orígens / orígenes ]

Martes, Noviembre 2nd, 2010

“L´Univers no sols és més rar del que suposam, sinó que és més rar del que podem suposar”. J.B.S. HALDANE

I orígenes

Tan sols la distància

ens deixa entreveure

la immensitat

d´un únic

i

microscòpic

punt de llum.

.   .   .     .  .  .

“El Universo no sólo es más raro de lo que suponemos, sino que es más raro de lo que podemos suponer”. J. B. S. HALDANE

Sólo la distancia

nos permite entrever

la inmensidad

de un único

y

microscópico

punto de luz.

.  .  .

Text: Maria Àngels Moyà

Imagen: Diego Laranxeira